PROFIL

PIAGAM PELANGAN

Kami Sentiasa Berusaha Untuk Memberikan Perkhidmatan Cemerlang Melalui Komitmen-Komitmen Berikut:-

Memproses semua peruntukan pembangunan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja selepas permohonan daripada Jabatan/Agensi;

Memastikan surat penurunan kuasa dikeluarkan dalam tempoh tiga hari bekerja selepas diterima dari Pejabat Menteri;

Memastikan peruntukan pembangunan yang diagihkan kepada Kementerian Kerja Raya Sabah dibelanjakan tidak kurang 80%;

Memastikan semua aduan yang diterima akan diambil tindakan di peringkat Kementerian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja