Majlis Penyerahan Nota Serah Tugas Puan
Norlijah Hj Danin kepada TSUT baharu KKRS dan Puan Helena Masry, 10hb September 2020