Mesyuarat Bersama Kementerian. Turut hadir SUT, TSUT, KPSU dan para konsultan berkenaan Projek (BALB)k, Loji Limbawang dan Projek (BALB) Air Menumbok