Mesyuarat Bersama Kementerian. 
Turut hadir SUT, TSUT, KPSU dan para konsultan berkenaan Projek (BALB),
Loji Limbawang dan Projek (BALB) Air Menumbok