Sidang Media Mengenai SESB Di Bilik
Mesyuarat JKR Sembulan, 13 November 2020